اعضای تیم شرکت

این شرکت دارای مدیران و تصمیم گیران نخبه و جوانی است که بصورت جهادی در راستای رسیدن به اهداف استراتژیک شرکت تلاش می کنند.

مدیران (به ترتیب سنی)
شاهین حیدری

مدیر عامل

ارشد مدیریت استراتژیکمحسن زیوه

مدیر بازرگانی

ارشد مهندسی صنایعمهدی علیمحمدی

مدیر کنترل کیفیت

کارشناسی مهندسی مواد
محمد رضا بهمنی

دبیرهیات مدیره ، توسعه سیستم و فناوری

ارشد مدیریت تکنولوژیحسین بختیاری

مدیر مالی و اداری

کارشناسی حسابداریایمان رئیسی

مدیر صنایع و برنامه ریزی

ارشد مهندسی مواد ( دانشجو دکترا )محمد رضا یزدانی

مدیر بهره برداری

ارشد مهندسی مواد ( دانشجو دکترا )